Lusso مبلمانی برای تلویزیون‌ها (یونیت‌ها و میز دیواری) پیشنهاد می‌کند که به سبک مبلمان اتاق نشیمن طراحی شده است. مبلمان تلویزیون، تنها یک راهکار زیبا و خوش سلیقه برای قرار دادن تلویزیون در اتاق نشیمن نیست، بلکه همچنین امکان گذاشتن چیزهای کوچک در کشوها یا روی قفسه‌ها را نیز فراهم می‌کند.

نمایش دادن همه 20 نتیجه