مبلمان Lusso، نوآوری‌ها و فناوری‌های مبلمان در سراسر دنیا را از نزدیک دنبال می‌کند. اطلاعات جذاب در مورد صنعت مبلمان، رویدادهای Lusso، نمایشگاه‌ها و همچنین برخی پروژه‌های اجرا شده، بطور منظم در همین صفحه ارائه خواهد شد.